1 de 1 copias disponibles

Los valencianos del Cancionero General: estudio de sus poesías

por Pérez Bosch, Estela

Libro
ISBN: 9788437083766

Les dos primeres edicions del «Cancionero general» (València, 1511 i 1514) reuneixen entre els seus folis un important número de poemes corresponents a una vintena d'autors valencians, que la seva presencia relativament cohesionada en la monumental antologia d'Hernando del Castell s'interpreta no solament com un tribut a la producció local, sinó també com un reflex de l'animada activitat cultural de la València d'entre segles, on la poesia és alhora una forma d'art i un mitjà de propaganda. L'origen valencià aglutina a aquesta nòmina d'autors entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, en la qual es donen cita almenys dos generacions representades, respectivament, pel clergue Bernat Fenollar (1435/38-1516) i pel cortesà Juan Fernández d'Heredia (1482-1549).

El «Cancionero general», publicat a València en 1511, és la més important recopilació de poesia castellana dels segles XV i XVI. En aquest material crida l'atenció la presència d'un grup de poetes valencians, que s'interpreta no solament com un tribut a la producció local, sinó també com un reflex de l'animada activitat cultural de la València d'entre segles.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 6.069 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Les dos primeres edicions del «Cancionero general» (València, 1511 i 1514) reuneixen entre els seus folis un important número de poemes corresponents a una vintena d'autors valencians, que la seva presencia relativament cohesionada en la monumental antologia d'Hernando del Castell s'interpreta no solament com un tribut a la producció local, sinó també com un reflex de l'animada activitat cultural de la València d'entre segles, on la poesia és alhora una forma d'art i un mitjà de propaganda. L'origen valencià aglutina a aquesta nòmina d'autors entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, en la qual es donen cita almenys dos generacions representades, respectivament, pel clergue Bernat Fenollar (1435/38-1516) i pel cortesà Juan Fernández d'Heredia (1482-1549).

El «Cancionero general», publicat a València en 1511, és la més important recopilació de poesia castellana dels segles XV i XVI. En aquest material crida l'atenció la presència d'un grup de poetes valencians, que s'interpreta no solament com un tribut a la producció local, sinó també com un reflex de l'animada activitat cultural de la València d'entre segles.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 6.069 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Español