1 de 1 copias disponibles

Nous veïns a la ciutat : Els immigrants a València i Russafa

por Torres Pérez, Francesc

Libro
ISBN: 9788437084299

Nous veïns a la ciutat ens parla de la València dels immigrants: la distribució residencial, com s'insereixen en els espais públics i el teixit social, quines relacions mantenen amb la resta del veïnat... La situació a València es compara amb altres ciutats, com Barcelona i Mont-real, i s'analitzen les formes d'inserció urbana, que presenten fenòmens comuns a tots els grans nuclis urbans (barris de població immigrant, espais de sociabilitat pròpia, negocis ètnics...). La segona part del llibre se centra a Russafa, segurament el barri més multicultural de València: la vida quotidiana al carrer, la plaça i el mercat ens mostra les dinàmiques que s'hi generen, no sense problemes i tensions, des de la convivència pacifica però distant fins a altres de menys inclusives. Aquest treball va obtenir el segon guardó del Premi d'Investigació Cultural «Marqués de Lozoya» (2005), atorgat pel Ministeri de Cultura. Francesc Torres Pérez (Teresa de Cofrents, 1957) és treballador social, sociòleg i doctor en Sociologia per la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i a Espanya, amb particular atenció als vessants social, identitari i de polítiques públiques. Dels diferents escenaris socials on es dóna aquest procés, les seues recerques destaquen la importància de la inserció urbana dels nous veïns, de la sociabilitat i de la convivència quotidiana, i de les transformacions que s'estan produint als nostres pobles i ciutats. Entre altres publicacions és coeditor del llibre Inmigrantes, ¿cómo los tenemos'. Algunos desafíos y (malas) respuestas (2002) i La participación de los inmigrantes en el ámbito local (2006). Actualment és professor al Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia.

Recerca exploratòria i descriptiva del procés d'inserció urbana dels immigrants a València i al barri de Russafa, esdevingut el barri multicultural de la ciutat. Aporta elements per conèixer com aquest procés està transformant el cap i casal, i com afrontar els reptes que ens planteja la inserció dels nous veïns i el creixent multiculturalisme de les nostres ciutats.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 5.427 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Nous veïns a la ciutat ens parla de la València dels immigrants: la distribució residencial, com s'insereixen en els espais públics i el teixit social, quines relacions mantenen amb la resta del veïnat... La situació a València es compara amb altres ciutats, com Barcelona i Mont-real, i s'analitzen les formes d'inserció urbana, que presenten fenòmens comuns a tots els grans nuclis urbans (barris de població immigrant, espais de sociabilitat pròpia, negocis ètnics...). La segona part del llibre se centra a Russafa, segurament el barri més multicultural de València: la vida quotidiana al carrer, la plaça i el mercat ens mostra les dinàmiques que s'hi generen, no sense problemes i tensions, des de la convivència pacifica però distant fins a altres de menys inclusives. Aquest treball va obtenir el segon guardó del Premi d'Investigació Cultural «Marqués de Lozoya» (2005), atorgat pel Ministeri de Cultura. Francesc Torres Pérez (Teresa de Cofrents, 1957) és treballador social, sociòleg i doctor en Sociologia per la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i a Espanya, amb particular atenció als vessants social, identitari i de polítiques públiques. Dels diferents escenaris socials on es dóna aquest procés, les seues recerques destaquen la importància de la inserció urbana dels nous veïns, de la sociabilitat i de la convivència quotidiana, i de les transformacions que s'estan produint als nostres pobles i ciutats. Entre altres publicacions és coeditor del llibre Inmigrantes, ¿cómo los tenemos'. Algunos desafíos y (malas) respuestas (2002) i La participación de los inmigrantes en el ámbito local (2006). Actualment és professor al Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia.

Recerca exploratòria i descriptiva del procés d'inserció urbana dels immigrants a València i al barri de Russafa, esdevingut el barri multicultural de la ciutat. Aporta elements per conèixer com aquest procés està transformant el cap i casal, i com afrontar els reptes que ens planteja la inserció dels nous veïns i el creixent multiculturalisme de les nostres ciutats.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 5.427 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Catalán