1 de 1 copias disponibles

El pasado cambiante : Historiografía y capitalismo. Siglos XIX y XX

por Gómez Herráez, José María

Libro
ISBN: 9788437084275

El pasado cambiante. Historiografía y capitalismo. Siglos XIX-XX suposa tant una anàlisi dels diversos enfocaments proposats sobre l'origen i desenvolupament del capitalisme com una reflexió sobre la dinàmica interna, en el seu context social, del treball dels historiadors. Als dos primers capítols, s'estableix un diàleg amb sociòlegs de la ciència, historiadors i especialistes d'altres dominis que tracten d'introduir-se en la lògica de les ciències i de la història en les seues formes d'enfrontar-se amb la realitat externa, sobretot sota les coordenades que marquen la societat i la comunitat científica. En l'observació de la historiografia econòmica, es contemplen paradigmes diferents -liberal, marxista, escola històrica alemanya, Annales, institucionalistes, quantitativistes, cliometria, etc. - i es para atenció en alguns autors més coneguts i els debats de major ressonància. José María Gómez ha desenvolupat la seua tasca investigadora vinculat a les Universitats de València i Castelló. La seua trajectòria s'ha centrat al segle XX, sobretot en la primera etapa del període franquista, tractant de combinar esquemes d'història general i local. El seu interès principal ha girat sobre l'actuació de les Germandats Sindicals de Llauradors i Ramaders, en el marc del sindicalisme vertical, i les seues connexions amb els diferents capítols de la política agrària. Però també ha inclòs altres qüestions diverses (ideologia, institucions, aspectes econòmics i socials, reflexions econòmic-socials dels exiliats, etc.). Ha participat, així mateix, en alguns treballs col·lectius sobre determinades institucions en l'època contemporània.

Una anàlisi dels diversos enfocaments proposats sobre l'origen i desenvolupament del capitalisme i una reflexió sobre la dinàmica interna, en el seu context social, del treball dels historiadors a través d'un diàleg amb sociòlegs de la ciència, historiadors i especialistes d'altres camps que considera els diversos paradigmes i s'atura en els autors i debats més rellevants.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 786 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

El pasado cambiante. Historiografía y capitalismo. Siglos XIX-XX suposa tant una anàlisi dels diversos enfocaments proposats sobre l'origen i desenvolupament del capitalisme com una reflexió sobre la dinàmica interna, en el seu context social, del treball dels historiadors. Als dos primers capítols, s'estableix un diàleg amb sociòlegs de la ciència, historiadors i especialistes d'altres dominis que tracten d'introduir-se en la lògica de les ciències i de la història en les seues formes d'enfrontar-se amb la realitat externa, sobretot sota les coordenades que marquen la societat i la comunitat científica. En l'observació de la historiografia econòmica, es contemplen paradigmes diferents -liberal, marxista, escola històrica alemanya, Annales, institucionalistes, quantitativistes, cliometria, etc. - i es para atenció en alguns autors més coneguts i els debats de major ressonància. José María Gómez ha desenvolupat la seua tasca investigadora vinculat a les Universitats de València i Castelló. La seua trajectòria s'ha centrat al segle XX, sobretot en la primera etapa del període franquista, tractant de combinar esquemes d'història general i local. El seu interès principal ha girat sobre l'actuació de les Germandats Sindicals de Llauradors i Ramaders, en el marc del sindicalisme vertical, i les seues connexions amb els diferents capítols de la política agrària. Però també ha inclòs altres qüestions diverses (ideologia, institucions, aspectes econòmics i socials, reflexions econòmic-socials dels exiliats, etc.). Ha participat, així mateix, en alguns treballs col·lectius sobre determinades institucions en l'època contemporània.

Una anàlisi dels diversos enfocaments proposats sobre l'origen i desenvolupament del capitalisme i una reflexió sobre la dinàmica interna, en el seu context social, del treball dels historiadors a través d'un diàleg amb sociòlegs de la ciència, historiadors i especialistes d'altres camps que considera els diversos paradigmes i s'atura en els autors i debats més rellevants.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 786 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Español