1 de 1 copias disponibles

Organización de eventos y competiciones deportivas

por Añó Sanz, Vicent

Libro
ISBN: 9788437085944

La celebració d'esdeveniments i competicions esportives de tot tipus s'ha estès per la geografia espanyola en els últims anys, però la seua organització requereix el coneixement de models i tècniques adequades de planificació i gestió que puguen ser aplicades per garantir l'èxit organitzatiu. Aquest llibre pretén ser una guia que facilite l'aplicació d'aquestes tècniques i models a esdeveniments o competicions concretes. Per això, se centra, principalment, en les diferents fases d'una organització, des de la preparació i presentació d'una candidatura fins a la fase de tancament i dissolució de les entitats que els gestionen. Per aquest motiu comença per analitzar l'aplicació a l'organització esportiva de les teories del món de l'empresa i finalitzi amb les tasques i funcions de cadascun dels departaments o àrees de l'estructura organitzativa d'un esdeveniment.

En els últims anys la celebració d'esdeveniments i competicions esportives s'ha estès per la geografia espanyola. Aquesta guia facilita l'aplicació de tècniques i models a esdeveniments o competicions concretes. Per això, se centra en les diferents fases d'una organització, des de la preparació i presentació de candidatura fins al tancament i dissolució de les entitats que els gestionen.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 3.570 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

La celebració d'esdeveniments i competicions esportives de tot tipus s'ha estès per la geografia espanyola en els últims anys, però la seua organització requereix el coneixement de models i tècniques adequades de planificació i gestió que puguen ser aplicades per garantir l'èxit organitzatiu. Aquest llibre pretén ser una guia que facilite l'aplicació d'aquestes tècniques i models a esdeveniments o competicions concretes. Per això, se centra, principalment, en les diferents fases d'una organització, des de la preparació i presentació d'una candidatura fins a la fase de tancament i dissolució de les entitats que els gestionen. Per aquest motiu comença per analitzar l'aplicació a l'organització esportiva de les teories del món de l'empresa i finalitzi amb les tasques i funcions de cadascun dels departaments o àrees de l'estructura organitzativa d'un esdeveniment.

En els últims anys la celebració d'esdeveniments i competicions esportives s'ha estès per la geografia espanyola. Aquesta guia facilita l'aplicació de tècniques i models a esdeveniments o competicions concretes. Per això, se centra en les diferents fases d'una organització, des de la preparació i presentació de candidatura fins al tancament i dissolució de les entitats que els gestionen.


  • Formato: EPUB
  • Tamaño: 3.570 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Español