1 de 1 copias disponibles

Algúns conceptos básicos de radiometría e fotometría

por Flores Seijas, José Ramón

Libro
ISBN: 9788415876601

Os optoelectrónicos son dispositivos de base electrónica que emiten, modulan ou detectan radiación óptica, i.e. radiación electromagnética ultravioleta, visíbel ou infravermella. A maior parte deste tipo de dispositivos están baseados en semicondutores inorgánicos, se ben é posíbel que nun futuro os semicondutores orgánicos pasen a desempeñar un papel máis importante. Nesta unidade introdúcense unha serie de conceptos relacionados coa radiación electromagnética, imprescindíbeis para o estudo dos dispositivos optoelectrónicos, e que ou ben non foron estudados noutras materias da carreira de física, ou ben o foron desde unha perspectiva moi afastada da necesaria para o estudo destes dispositivos. Os obxectivos que se pretenden cubrir nesta unidade didáctica son: fornecer os conceptos básicos da medida da radiación desde 3 perspectivas diferentes: ondulatoria, visual e cuántica, procurando pór en relación as ditas perspectivas; presentar e clasificar o espectro óptico; ver os modelos matemáticos máis sinxelos para a descrición xeométrica dos feixes emitidos por fontes optoelectrónicas; e presentar algúns conceptos necesarios para o estudo do ruído nas medidas de sinais luminosos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.185 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Os optoelectrónicos son dispositivos de base electrónica que emiten, modulan ou detectan radiación óptica, i.e. radiación electromagnética ultravioleta, visíbel ou infravermella. A maior parte deste tipo de dispositivos están baseados en semicondutores inorgánicos, se ben é posíbel que nun futuro os semicondutores orgánicos pasen a desempeñar un papel máis importante. Nesta unidade introdúcense unha serie de conceptos relacionados coa radiación electromagnética, imprescindíbeis para o estudo dos dispositivos optoelectrónicos, e que ou ben non foron estudados noutras materias da carreira de física, ou ben o foron desde unha perspectiva moi afastada da necesaria para o estudo destes dispositivos. Os obxectivos que se pretenden cubrir nesta unidade didáctica son: fornecer os conceptos básicos da medida da radiación desde 3 perspectivas diferentes: ondulatoria, visual e cuántica, procurando pór en relación as ditas perspectivas; presentar e clasificar o espectro óptico; ver os modelos matemáticos máis sinxelos para a descrición xeométrica dos feixes emitidos por fontes optoelectrónicas; e presentar algúns conceptos necesarios para o estudo do ruído nas medidas de sinais luminosos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.185 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema