1 de 1 copias disponibles

Introdución aos modelos de datos de panel

por Iglesias Casal, Ana

Libro
ISBN: 9788415876557

A materia na que se enmarca esta unidade didáctica corresponde ao 3º curso do grao de Administración e Dirección de Empresas. Impártese no segundo semestre e necesita dos coñecementos previos adquiridos na materia introdutoria do primeiro semestre Econometría I. A materia de Econometría II é a continuidade da materia de Econometría I, de conceptos introdutorios, e proporciona ao estudante técnicas econométricas de dificultade media que permiten a análise cuantitativa da realidade económica e empresarial. Tamén, esboza algúns temas de gran relevancia na modelización econométrica proporcionando as ideas básicas e os conceptos necesarios para poder abordalos nun futuro con profundidade. Así, a materia comeza cunha primeira unidade de incumprimento das hipóteses do MRLNC, sinalando as consecuencias do incumprimento sobre a estimación MCO e as posibles solucións.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.376 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

A materia na que se enmarca esta unidade didáctica corresponde ao 3º curso do grao de Administración e Dirección de Empresas. Impártese no segundo semestre e necesita dos coñecementos previos adquiridos na materia introdutoria do primeiro semestre Econometría I. A materia de Econometría II é a continuidade da materia de Econometría I, de conceptos introdutorios, e proporciona ao estudante técnicas econométricas de dificultade media que permiten a análise cuantitativa da realidade económica e empresarial. Tamén, esboza algúns temas de gran relevancia na modelización econométrica proporcionando as ideas básicas e os conceptos necesarios para poder abordalos nun futuro con profundidade. Así, a materia comeza cunha primeira unidade de incumprimento das hipóteses do MRLNC, sinalando as consecuencias do incumprimento sobre a estimación MCO e as posibles solucións.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.376 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema