1 de 1 copias disponibles

Modelos de equilibrio e eficiencia no mercado de capitais

por López Penabad, María Celia

Libro
ISBN: 9788415876571

Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas. Céntrase no estudo da Teoría da Eficiencia do mercado e nas súas implicacións para a xestión de carteiras e nos dous modelos mais coñecidos e empregados en valoración de activos financeiros, o CAPM e o APT. O contido desta unidade é moi importante para calquera suxeito que se enfronte á xestión dunha carteira formada por activos financeiros ou a calquera valoración de activos tanto financeiros como reais. Esta unidade didáctica é a cuarta da materia, tras unha anterior onde se estudan modelos de selección de carteiras baseados na estrutura de correlación de rendementos dos activos financeiros. Á súa vez é previa á derradeira unidade que estuda a asignación, medición e avaliación da performance en carteiras de activos financeiros e ó investimento internacional. Os contidos desenvolvidos na unidade enmárcanse no eido das finanzas de mercado e máis concretamente na Teoría de Carteiras, e son fundamentais para as outras unidades que forman o programa da materia e tamén para outras disciplinas, non so no ámbito das finanzas senón tamén en materias de organización, en relación co tema de valoración de activos tanto de tipo financeiro como real. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 10 horas distribuídas en 5horas de sesións expositivas e 5 horas de sesións interactivas.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 626 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas. Céntrase no estudo da Teoría da Eficiencia do mercado e nas súas implicacións para a xestión de carteiras e nos dous modelos mais coñecidos e empregados en valoración de activos financeiros, o CAPM e o APT. O contido desta unidade é moi importante para calquera suxeito que se enfronte á xestión dunha carteira formada por activos financeiros ou a calquera valoración de activos tanto financeiros como reais. Esta unidade didáctica é a cuarta da materia, tras unha anterior onde se estudan modelos de selección de carteiras baseados na estrutura de correlación de rendementos dos activos financeiros. Á súa vez é previa á derradeira unidade que estuda a asignación, medición e avaliación da performance en carteiras de activos financeiros e ó investimento internacional. Os contidos desenvolvidos na unidade enmárcanse no eido das finanzas de mercado e máis concretamente na Teoría de Carteiras, e son fundamentais para as outras unidades que forman o programa da materia e tamén para outras disciplinas, non so no ámbito das finanzas senón tamén en materias de organización, en relación co tema de valoración de activos tanto de tipo financeiro como real. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 10 horas distribuídas en 5horas de sesións expositivas e 5 horas de sesións interactivas.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 626 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema