1 de 1 copias disponibles

Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo

por López Penabad, María Celia

Libro
ISBN: 9788415876243

Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas. Céntrase na determinación de carteiras eficientes para un investidor tanto de forma gráfica e intuitiva como mediante a aplicación da Teoría de Markowitz que permite a súa determinación de xeito cuantitativo. O contido desta unidade é moi importante para calquera suxeito que se enfronte a unha toma de decisión de investimento financeiro porque presenta as bases de calquera modelo de xestión de carteiras por complicado que este sexa. Esta unidade didáctica é a segunda da materia, tras unha anterior onde se establecen os fundamentos do Investimento Financeiro e á súa vez é previa ás unidades que constitúen desenvolvementos máis completos e posteriores no tempo ao Modelo de Xestión de Carteiras de Markowitz. Os contidos desenvolvidos na unidade enmárcanse non eido das finanzas de mercado e máis concretamente na Teoría de Carteiras, e son fundamentais para as outras unidades que forman o programa da materia e tamén para outras disciplinas en relación coa toma de decisión de investimentos financeiros tanto por persoas físicas como xurídicas. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 12 horas distribuídas en 6 horas de sesións expositivas e 6 horas de sesións interactivas.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.192 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas. Céntrase na determinación de carteiras eficientes para un investidor tanto de forma gráfica e intuitiva como mediante a aplicación da Teoría de Markowitz que permite a súa determinación de xeito cuantitativo. O contido desta unidade é moi importante para calquera suxeito que se enfronte a unha toma de decisión de investimento financeiro porque presenta as bases de calquera modelo de xestión de carteiras por complicado que este sexa. Esta unidade didáctica é a segunda da materia, tras unha anterior onde se establecen os fundamentos do Investimento Financeiro e á súa vez é previa ás unidades que constitúen desenvolvementos máis completos e posteriores no tempo ao Modelo de Xestión de Carteiras de Markowitz. Os contidos desenvolvidos na unidade enmárcanse non eido das finanzas de mercado e máis concretamente na Teoría de Carteiras, e son fundamentais para as outras unidades que forman o programa da materia e tamén para outras disciplinas en relación coa toma de decisión de investimentos financeiros tanto por persoas físicas como xurídicas. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 12 horas distribuídas en 6 horas de sesións expositivas e 6 horas de sesións interactivas.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.192 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema