1 de 1 copias disponibles

Patrimonio e institucións

por Fernández Rodríguez, Begoña

Libro
ISBN: 9788415876526

Esta unidade denominada Patrimonio e Institucións, de seis horas de duración, forma parte da materia do Grado de Historia da Arte G5011328 Xestión e lexislación de Patrimonio Histórico-Artístico, materia obrigatoria de terceiro curso, que se imparte no segundo cuadrimestre e que conta cunha carga docente de 6 créditos ECTS, o que lle supón para o alumno un total de 150 horas de traballo. Para unha mellor comprensión dos seus contidos recoméndase que o alumno supere a materia de Concepto e Teoría do patrimonio cultural, materia obrigatoria do primeiro cuadrimestre deste mesmo curso. Igualmente recoméndase que o alumno se matricule tamén da materia de Museoloxía e Museografía, que se imparte tamén no mesmo curso e cuadrimestre, o que lle permitirá ter unha visión global do patrimonio cultural e dos mecanismos utilizados na xestión e lexislación existente para os bens patrimoniais. Os contidos desta materia estrutúranse en tres grandes módulos, sendo o de Patrimonio e Institucións o primeiro, polo que funciona cun carácter introdutorio para o alumno, e serve para o establecemento dos rudimentos básicos da xestión patrimonial.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 980 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade denominada Patrimonio e Institucións, de seis horas de duración, forma parte da materia do Grado de Historia da Arte G5011328 Xestión e lexislación de Patrimonio Histórico-Artístico, materia obrigatoria de terceiro curso, que se imparte no segundo cuadrimestre e que conta cunha carga docente de 6 créditos ECTS, o que lle supón para o alumno un total de 150 horas de traballo. Para unha mellor comprensión dos seus contidos recoméndase que o alumno supere a materia de Concepto e Teoría do patrimonio cultural, materia obrigatoria do primeiro cuadrimestre deste mesmo curso. Igualmente recoméndase que o alumno se matricule tamén da materia de Museoloxía e Museografía, que se imparte tamén no mesmo curso e cuadrimestre, o que lle permitirá ter unha visión global do patrimonio cultural e dos mecanismos utilizados na xestión e lexislación existente para os bens patrimoniais. Os contidos desta materia estrutúranse en tres grandes módulos, sendo o de Patrimonio e Institucións o primeiro, polo que funciona cun carácter introdutorio para o alumno, e serve para o establecemento dos rudimentos básicos da xestión patrimonial.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 980 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema