1 de 1 copias disponibles

Modelo de valoración de activos CAPM

por Reboredo Nogueira, Juan Carlos

Libro
ISBN: 9788415876359

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é introducir o modelo de valoración de activos en equilibrio denominado CAPM. Con este propósito, explícase a determinación do risco e da rendibilidade esperada dun activo ou dunha carteira de activos, introducindo así o concepto da diversificación e a determinación do conxuntos de carteiras que teñen varianza mínima para os diferentes niveles de rendibilidade esperada. Unha vez determinado o conxunto de alternativas de investimento, analízase o equilibrio de mercado e a determinación de prezo dun activo en función da rendibilidade da carteira de mercado, da súa beta coa carteira de mercado e da rendibilidade do activo sen risco. A comprensión desta unidade reviste un grao de dificultade elevado na mediada que require dunha elevada capacidade de abstracción e do manexo de técnicas matemáticas de optimización e da teoría da elección baixo incerteza. Para facilitar a comprensión desta materia, ao longo da unidade utilízanse diversos exemplos numéricos que tratan de ilustrar a conexión entre utilidade financeira práctica do modelo e as limitacións prácticas dos seus supostos básicos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.048 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é introducir o modelo de valoración de activos en equilibrio denominado CAPM. Con este propósito, explícase a determinación do risco e da rendibilidade esperada dun activo ou dunha carteira de activos, introducindo así o concepto da diversificación e a determinación do conxuntos de carteiras que teñen varianza mínima para os diferentes niveles de rendibilidade esperada. Unha vez determinado o conxunto de alternativas de investimento, analízase o equilibrio de mercado e a determinación de prezo dun activo en función da rendibilidade da carteira de mercado, da súa beta coa carteira de mercado e da rendibilidade do activo sen risco. A comprensión desta unidade reviste un grao de dificultade elevado na mediada que require dunha elevada capacidade de abstracción e do manexo de técnicas matemáticas de optimización e da teoría da elección baixo incerteza. Para facilitar a comprensión desta materia, ao longo da unidade utilízanse diversos exemplos numéricos que tratan de ilustrar a conexión entre utilidade financeira práctica do modelo e as limitacións prácticas dos seus supostos básicos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1.048 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema