1 de 1 copias disponibles

Enxeñaría de requisitos

por Taboada González, José A.

Libro
ISBN: 9788498875270

Nos temas anteriores estableceuse o software como un elemento de Enxeñaría e propuxéronse unha serie de normas e paradigmas que definen os procesos necesarios para a súa construción, o primeiro dos cales é a análise do sistema e dos requisitos do software. Nesta fase o obxectivo fundamental é definir de xeito inequívoco que problema estamos tratando de resolver. A problemática que se xera é tal que, en realidade, o que acabamos de mencionar como un proceso, se divide en varios que mesmo se agrupan de forma separada debido á diferente natureza das actividades implicadas: Identificación de necesidades, comprensión e modelado, especificación, verificación e validación dos requisitos e xestión dos mesmos. A importancia deste proceso pode apreciarse no controvertido Chaos Report que sinala, entre as 10 causas máis significativas de fracaso dos proxectos, 6 que están directamente relacionadas co traballo realizado nas actividades de análise. A dificultade na realización deste proceso compréndese pola necesidade de obter a descrición dun elemento lóxico, o software xerado en contornas moi diversas, a partires da descrición en linguaxe natural, inherentemente ambigua, e procedente de distintos implicados cuxa cultura e formación lle fai que expresen ideas semellantes de forma moi distinta. Para abordar esta problemática propóñense técnicas para a extracción da información e para representar o sistema a construír mediante modelos que permitan demostrar que se comprendeu correctamente a información transmitida e que o sistema que representan é o que realmente se necesita construír.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 501 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Nos temas anteriores estableceuse o software como un elemento de Enxeñaría e propuxéronse unha serie de normas e paradigmas que definen os procesos necesarios para a súa construción, o primeiro dos cales é a análise do sistema e dos requisitos do software. Nesta fase o obxectivo fundamental é definir de xeito inequívoco que problema estamos tratando de resolver. A problemática que se xera é tal que, en realidade, o que acabamos de mencionar como un proceso, se divide en varios que mesmo se agrupan de forma separada debido á diferente natureza das actividades implicadas: Identificación de necesidades, comprensión e modelado, especificación, verificación e validación dos requisitos e xestión dos mesmos. A importancia deste proceso pode apreciarse no controvertido Chaos Report que sinala, entre as 10 causas máis significativas de fracaso dos proxectos, 6 que están directamente relacionadas co traballo realizado nas actividades de análise. A dificultade na realización deste proceso compréndese pola necesidade de obter a descrición dun elemento lóxico, o software xerado en contornas moi diversas, a partires da descrición en linguaxe natural, inherentemente ambigua, e procedente de distintos implicados cuxa cultura e formación lle fai que expresen ideas semellantes de forma moi distinta. Para abordar esta problemática propóñense técnicas para a extracción da información e para representar o sistema a construír mediante modelos que permitan demostrar que se comprendeu correctamente a información transmitida e que o sistema que representan é o que realmente se necesita construír.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 501 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema