1 de 1 copias disponibles

Valoración intertemporal de activos

por Reboredo Nogueira, Juan Carlos

Libro
ISBN: 9788415876380

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é estudar a valoración de activos nun contexto intertemporal no que os investidores adoptan decisións en mercados que poden ser dinamicamente completos na medida que poden corrixir ou adaptar as decisións financeiras adoptadas no pasado á nova información que se foi revelando co paso do tempo. Concretamente, estúdanse os determinantes dos prezos dos activos financeiros a nivel agregado, fundamentalmente o consumo, e analízase a determinación do seu prezo en equilibrio nun contexto no que os investidores adoptan decisións de consumo e de investimento óptimas. A valoración de equilibrio que emerxe como resultado denomínase modelo ICCAPM. A comprensión desta unidade reviste un alto grao de dificultade debido ao elevado nivel de abstracción e na mediada que require do manexo das técnicas de optimización nalgún caso complexas e dunha compresión adecuada de estatística. Para facilitar a superación destas dificultades, ao longo da unidade se utilizan numerosos exemplos numéricos que tratan de ilustrar os conceptos desenvolvidos e a utilidade financeira práctica dos modelos así como as súas limitacións.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 786 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é estudar a valoración de activos nun contexto intertemporal no que os investidores adoptan decisións en mercados que poden ser dinamicamente completos na medida que poden corrixir ou adaptar as decisións financeiras adoptadas no pasado á nova información que se foi revelando co paso do tempo. Concretamente, estúdanse os determinantes dos prezos dos activos financeiros a nivel agregado, fundamentalmente o consumo, e analízase a determinación do seu prezo en equilibrio nun contexto no que os investidores adoptan decisións de consumo e de investimento óptimas. A valoración de equilibrio que emerxe como resultado denomínase modelo ICCAPM. A comprensión desta unidade reviste un alto grao de dificultade debido ao elevado nivel de abstracción e na mediada que require do manexo das técnicas de optimización nalgún caso complexas e dunha compresión adecuada de estatística. Para facilitar a superación destas dificultades, ao longo da unidade se utilizan numerosos exemplos numéricos que tratan de ilustrar os conceptos desenvolvidos e a utilidade financeira práctica dos modelos así como as súas limitacións.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 786 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema