1 de 1 copias disponibles

Decisións financeiras con incerteza

por Reboredo Nogueira, Juan Carlos

Libro
ISBN: 9788415876342

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é caracterizar as preferencias dun investidor polos activos financeiros ante unha situación de incerteza. As preferencias son un ingrediente fundamental da teoría de elección de carteira. Con esta finalidade, introdúcese a utilidade esperada e descríbense diferentes funcións de utilidade que, dependendo das súas características, permiten describir diferentes actitudes dos investidores cara o risco como aversión, neutralidade ou amor ao risco. Tamén se caracteriza a utilidade esperada no espazo media varianza, de xeito que en función das características de risco e rendibilidade esperada dun activo podemos ordenar as diferentes alternativas de investimento de acordo coas preferencias do individuo. Finalmente, introdúcese o concepto de dominio estocástico, un concepto que, dependendo de cómo sexa a relación entre a distribución de probabilidade dos rendementos dos activos, vainos a permitir establecer unha relación de preferencia entre dous activos a partires dunha información moi básica das preferencias. A comprensión desta unidade reviste un grao de dificultade elevado na mediada que require de unha elevada capacidade de abstracción e do manexo da teoría da elección baixo incerteza e da estatística. É por iso que ao longo da unidade se utilizan diversos exemplos numéricos que tratan de ilustrar os conceptos teóricos expostos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 806 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é caracterizar as preferencias dun investidor polos activos financeiros ante unha situación de incerteza. As preferencias son un ingrediente fundamental da teoría de elección de carteira. Con esta finalidade, introdúcese a utilidade esperada e descríbense diferentes funcións de utilidade que, dependendo das súas características, permiten describir diferentes actitudes dos investidores cara o risco como aversión, neutralidade ou amor ao risco. Tamén se caracteriza a utilidade esperada no espazo media varianza, de xeito que en función das características de risco e rendibilidade esperada dun activo podemos ordenar as diferentes alternativas de investimento de acordo coas preferencias do individuo. Finalmente, introdúcese o concepto de dominio estocástico, un concepto que, dependendo de cómo sexa a relación entre a distribución de probabilidade dos rendementos dos activos, vainos a permitir establecer unha relación de preferencia entre dous activos a partires dunha información moi básica das preferencias. A comprensión desta unidade reviste un grao de dificultade elevado na mediada que require de unha elevada capacidade de abstracción e do manexo da teoría da elección baixo incerteza e da estatística. É por iso que ao longo da unidade se utilizan diversos exemplos numéricos que tratan de ilustrar os conceptos teóricos expostos.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 806 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema