1 de 1 copias disponibles

Internacionalización da empresa e márketing internacional

por Ruzo Sanmartín, Emilio

Libro
ISBN: 9788416533381

Os contidos desta unidade didáctica van dirixidos a estudantes de último curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas que buscan especializarse no ámbito comercial e/ou no ámbito internacional, seleccionando a materia optativa de Comercialización Internacional. Deste xeito, estes estudantes teñen coñecementos previos de Comercialización e Investigación de Mercados, a ampliar neste materia na súa aplicación ao ámbito internacional. O contido desta materia está orientado a que o estudante coñeza en profundidade e cunha visión integral a xestión, administración e dirección de todas as actividades relacionadas coa comercialización internacional dos bens e servizos da empresa, dende o coñecemento do contorno internacional, pasando polos aspectos estratéxicos das decisións de selección e penetración en mercados exteriores, ata as decisións comerciais internacionais e toda a problemática que de estas se deriva. 


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 479 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Os contidos desta unidade didáctica van dirixidos a estudantes de último curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas que buscan especializarse no ámbito comercial e/ou no ámbito internacional, seleccionando a materia optativa de Comercialización Internacional. Deste xeito, estes estudantes teñen coñecementos previos de Comercialización e Investigación de Mercados, a ampliar neste materia na súa aplicación ao ámbito internacional. O contido desta materia está orientado a que o estudante coñeza en profundidade e cunha visión integral a xestión, administración e dirección de todas as actividades relacionadas coa comercialización internacional dos bens e servizos da empresa, dende o coñecemento do contorno internacional, pasando polos aspectos estratéxicos das decisións de selección e penetración en mercados exteriores, ata as decisións comerciais internacionais e toda a problemática que de estas se deriva. 


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 479 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema