1 de 1 copias disponibles

Análise contrastiva das relacións espaciais alemán/español

por Lamas, Elsa Liste

Libro
ISBN: 9788416533312

A unidade didáctica Análise contrastiva das relacións espaciais alemán-español forma parte da materia Lingüística contrastiva alemá, impartida no primeiro semestre do 3° curso do Grao en Lingua e Literatura Modernas (Maior Plus en Lingua e Literatura Alemás)1.Partindo da premisa de que a mellor maneira de descubrir e estudar a estrutura gramatical dunha lingua é comparala con outra, nesta materia contrástansen determinados aspectos da morfoloxía, da sintaxe e da semántica do alemán co español. Póñense deste xeito de relevo semellanzas e sobre todo diferenzas entre ambas as dúas linguas e identifícanse posibles dificultades coas que se pode atopar o alumnado. Reciben especial atención aqueles aspectos da lingua alemá que adoitan causar maior número de problemas aos hispanofalantes. As explicacións teóricas e os numerosos exercicios intentan previr así posibles erros relacionados con interferencias entre o español e o alemán (Doval Reixa: 2015).


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 620 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

A unidade didáctica Análise contrastiva das relacións espaciais alemán-español forma parte da materia Lingüística contrastiva alemá, impartida no primeiro semestre do 3° curso do Grao en Lingua e Literatura Modernas (Maior Plus en Lingua e Literatura Alemás)1.Partindo da premisa de que a mellor maneira de descubrir e estudar a estrutura gramatical dunha lingua é comparala con outra, nesta materia contrástansen determinados aspectos da morfoloxía, da sintaxe e da semántica do alemán co español. Póñense deste xeito de relevo semellanzas e sobre todo diferenzas entre ambas as dúas linguas e identifícanse posibles dificultades coas que se pode atopar o alumnado. Reciben especial atención aqueles aspectos da lingua alemá que adoitan causar maior número de problemas aos hispanofalantes. As explicacións teóricas e os numerosos exercicios intentan previr así posibles erros relacionados con interferencias entre o español e o alemán (Doval Reixa: 2015).


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 620 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema