1 de 1 copias disponibles

A idea de negocio. O estudo comercial

por Lado Sestayo, Rubén

Libro
ISBN: 9788416533299

 Trala identificación dunha idea de negocio, cómpre comezar o plan de empresa a través da elaboración do seu estudo comercial. Esta parte da análise ten como principal obxectivo avaliar a viabilidade do proxecto empresarial no mercado. Para acadalo, é preciso identificar os factores de demanda e de oferta, así como aqueles elementos propios do sector, que permiten o deseño dunha estratexia adaptada ao mercado e ás necesidades que se van satisfacer. Ao mesmo tempo, esta análise debe permitir establecer plans de actuación en materia de prevención e continxencia sobre eventos ou evolucións non anticipadas da contorna. En conxunto, isto contribúe á redución do risco do proxecto de negocio, incrementando as súas posibilidades de éxito.Esta unidade didáctica está localizada na materia de Traballo Fin de Grao do 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas. A identificación da estrutura xeral e principais contidos do estudo comercial dunha idea de negocio é a principal contribución deste documento. Ademais, trátase de enmarcar esta análise dentro do esquema que debe cumprir un plan de negocio. Deste xeito, esta unidade constitúe unha guía para a elaboración dun proxecto fin de grao baseado na elaboración dun plan de negocio e no relativo ao seu apartado comercial.Os contidos refírense á comercialización de produtos e servizos no eido empresarial. Non obstante, cómpre subliñar que tamén se empregan algúns conceptos propios da dirección estratéxica e as finanzas. Todas estas áreas de coñecemento son obxecto de estudo e traballo por parte do alumno en cursos previos da titulación e, polo tanto, agárdase que estean familiarizados cos mesmos para o desenvolvemento do plan de negocio.O horizonte temporal previsto para o desenvolvemento da unidade é un curso académico, a través do emprego de titorías co alumno para orientar, revisar e corrixir a elaboración da análise comercial do seu plan de negocio. Todo isto enmarcado no cumprimento das regras académicas establecidas na universidade para o traballo fin de grao.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 802 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

 Trala identificación dunha idea de negocio, cómpre comezar o plan de empresa a través da elaboración do seu estudo comercial. Esta parte da análise ten como principal obxectivo avaliar a viabilidade do proxecto empresarial no mercado. Para acadalo, é preciso identificar os factores de demanda e de oferta, así como aqueles elementos propios do sector, que permiten o deseño dunha estratexia adaptada ao mercado e ás necesidades que se van satisfacer. Ao mesmo tempo, esta análise debe permitir establecer plans de actuación en materia de prevención e continxencia sobre eventos ou evolucións non anticipadas da contorna. En conxunto, isto contribúe á redución do risco do proxecto de negocio, incrementando as súas posibilidades de éxito.Esta unidade didáctica está localizada na materia de Traballo Fin de Grao do 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas. A identificación da estrutura xeral e principais contidos do estudo comercial dunha idea de negocio é a principal contribución deste documento. Ademais, trátase de enmarcar esta análise dentro do esquema que debe cumprir un plan de negocio. Deste xeito, esta unidade constitúe unha guía para a elaboración dun proxecto fin de grao baseado na elaboración dun plan de negocio e no relativo ao seu apartado comercial.Os contidos refírense á comercialización de produtos e servizos no eido empresarial. Non obstante, cómpre subliñar que tamén se empregan algúns conceptos propios da dirección estratéxica e as finanzas. Todas estas áreas de coñecemento son obxecto de estudo e traballo por parte do alumno en cursos previos da titulación e, polo tanto, agárdase que estean familiarizados cos mesmos para o desenvolvemento do plan de negocio.O horizonte temporal previsto para o desenvolvemento da unidade é un curso académico, a través do emprego de titorías co alumno para orientar, revisar e corrixir a elaboración da análise comercial do seu plan de negocio. Todo isto enmarcado no cumprimento das regras académicas establecidas na universidade para o traballo fin de grao.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 802 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema