1 de 1 copias disponibles

Os recursos do sistema económico mundial

por Rodil Marzábal, Óscar

Libro
ISBN: 9788416533428

Esta unidade didáctica denomínase «Recursos do sistema económico mundial» e forma parte da materia Estrutura Económica Mundial I, que se imparte no primeiro curso do Grao en Economía. Segundo o plan de estudos da titulación (BOE nº 56, de 5 de marzo de 2010), dita materia ten carácter obrigatorio. A súa carga lectiva é de 6 créditos ECTS e impártese no segundo cuadrimestre. Cómpre mencionar que o Grao en Dirección e Administración de Empresas conta cunha materia análoga no primeiro curso, titulada Estrutura Económica Mundial. Deste modo, a presente unidade didáctica tamén pode utilizarse como material de apoio para esta última materia.Estrutura Económica I inclúese no módulo de Estrutura Económica e Desenvolvemento, conformado por seis materias, das cales cinco son obrigatorias e unha optativa. O devandito módulo pretende que o alumnado acade a capacidade de interpretar os principais fenómenos e tendencias da economía mundial, europea, así como da española e da galega. Asemade, neste módulo facilítase que o alumnado analice dende unha perspectiva crítica diferentes tendencias recentes e escolas de pensamento económico ligadas coas diferentes perspectivas do desenvolvemento económico a nivel mundial. Tamén constitúen obxectivos deste módulo o estudo dos diferentes enfoques que analizan os factores que inflúen no desenvolvemento a nivel rexional e local.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 716 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Esta unidade didáctica denomínase «Recursos do sistema económico mundial» e forma parte da materia Estrutura Económica Mundial I, que se imparte no primeiro curso do Grao en Economía. Segundo o plan de estudos da titulación (BOE nº 56, de 5 de marzo de 2010), dita materia ten carácter obrigatorio. A súa carga lectiva é de 6 créditos ECTS e impártese no segundo cuadrimestre. Cómpre mencionar que o Grao en Dirección e Administración de Empresas conta cunha materia análoga no primeiro curso, titulada Estrutura Económica Mundial. Deste modo, a presente unidade didáctica tamén pode utilizarse como material de apoio para esta última materia.Estrutura Económica I inclúese no módulo de Estrutura Económica e Desenvolvemento, conformado por seis materias, das cales cinco son obrigatorias e unha optativa. O devandito módulo pretende que o alumnado acade a capacidade de interpretar os principais fenómenos e tendencias da economía mundial, europea, así como da española e da galega. Asemade, neste módulo facilítase que o alumnado analice dende unha perspectiva crítica diferentes tendencias recentes e escolas de pensamento económico ligadas coas diferentes perspectivas do desenvolvemento económico a nivel mundial. Tamén constitúen obxectivos deste módulo o estudo dos diferentes enfoques que analizan os factores que inflúen no desenvolvemento a nivel rexional e local.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 716 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema