1 de 1 copias disponibles

Socialismo e comunismo

por Rodríguez Fontenla, Elena Rosalía

Libro
ISBN: 9788416954155

A presente unidade didáctica é a décimo terceira das que constitúen o conxunto do programa docente da materia Institucións Políticas e Movementos Sociais Contemporáneos, materia obrigatoria (código G3031V01) do primeiro curso do Grao de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e xorde da necesidade de transmitir ao alumno a importancia do estudo das ideas e ideoloxías políticas contemporáneas na súa formación como futuro xornalista.
En concreto, intentarase comprender como o socialismo constitúe unha das primeiras e grandes respostas aos fundamentos políticos, económicos e sociais do capitalismo liberal e como, na procura dun sistema alternativo, baixo o mesmo termo englobaríanse multitude de respostas diferentes e en boa parte contraditorias que se articularían ao longo da evolución histórica até a actualidade das propias sociedades xurdidas da modernidade política. Respecto ao comunismo estudarase como boa parte das ideas dese gran conxunto de intentos de procura de alternativas ao capitalismo terminaría por manifestarse nunha experiencia real de transformación histórica que convulsionou no século XX gran parte do mundo occidental e oriental, e analizarase até que punto representaría unha derivación ou, pola contra, unha distorsión das ideas legadas polo gran pensador Karl Marx. Neste senso, a presente unidade didáctica recolle de maneira sintética unha serie de contidos e conceptos centrais e básicos á hora de comezar a comprender e estudar en máis profundidade os trazos e complexidade de dito conxunto ideolóxico.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 907 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

A presente unidade didáctica é a décimo terceira das que constitúen o conxunto do programa docente da materia Institucións Políticas e Movementos Sociais Contemporáneos, materia obrigatoria (código G3031V01) do primeiro curso do Grao de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e xorde da necesidade de transmitir ao alumno a importancia do estudo das ideas e ideoloxías políticas contemporáneas na súa formación como futuro xornalista.
En concreto, intentarase comprender como o socialismo constitúe unha das primeiras e grandes respostas aos fundamentos políticos, económicos e sociais do capitalismo liberal e como, na procura dun sistema alternativo, baixo o mesmo termo englobaríanse multitude de respostas diferentes e en boa parte contraditorias que se articularían ao longo da evolución histórica até a actualidade das propias sociedades xurdidas da modernidade política. Respecto ao comunismo estudarase como boa parte das ideas dese gran conxunto de intentos de procura de alternativas ao capitalismo terminaría por manifestarse nunha experiencia real de transformación histórica que convulsionou no século XX gran parte do mundo occidental e oriental, e analizarase até que punto representaría unha derivación ou, pola contra, unha distorsión das ideas legadas polo gran pensador Karl Marx. Neste senso, a presente unidade didáctica recolle de maneira sintética unha serie de contidos e conceptos centrais e básicos á hora de comezar a comprender e estudar en máis profundidade os trazos e complexidade de dito conxunto ideolóxico.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 907 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Español