1 de 1 copias disponibles

Caracterización de espacios homogéneos tridimensionales en términos de su curvatura de Ricci

por Caeiro Oliveira, Sandro

Libro

O obxectivo principal deste traballo é caracterizar as variedades homoxéneas de dimensión 3 facendo uso do operador de Ricci de cada unha delas, ou equivalentemente, das curvaturas de Ricci de cada variedade estudada. Para levar a cabo tal estudo, introduciranse as condicións tipo Einstein, cada una delas determinada por cadanseu tensor de tipo (0,2) asociado á curvatura.


  • Formato: PDF

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

O obxectivo principal deste traballo é caracterizar as variedades homoxéneas de dimensión 3 facendo uso do operador de Ricci de cada unha delas, ou equivalentemente, das curvaturas de Ricci de cada variedade estudada. Para levar a cabo tal estudo, introduciranse as condicións tipo Einstein, cada una delas determinada por cadanseu tensor de tipo (0,2) asociado á curvatura.


  • Formato: PDF
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema