1 de 1 copias disponibles

Caracterización de los espacios homogéneos Kähler riemannianos de dimensión cuatro

por Seoane Bascoy, Javier

Libro

Os espazos homoxéneos conforman unha familia de variedades diferenciables de especial importancia tanto en Matemáticas como en Física. En xeral, todo espazo homoxéneo pódese identificar cun espazo cociente de dous grupos de Lie, o que permite que moitas das súas propiedades xeométricas se poidan estudar a partir das álxebras de Lie destes dous grupos. Á súa vez, se o espazo homoxéneo ten dimensión catro e está dotado dunha métrica riemanniana é coñecido que ha ser necesariamente un grupo de Lie ou un espazo localmente simétrico. Nesta memoria faremos uso da clasificación obtida por G. P. Ovando das álxebras de Lie de dimensión catro admitindo unha estrutura Kähler, isto é, unha estrutura case complexa paralela respecto da conexión de Levi Civita, para obter unha caracterización dos espazos homoxéneos Kähler riemannianos de dimensión catro.


  • Formato: PDF

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

Os espazos homoxéneos conforman unha familia de variedades diferenciables de especial importancia tanto en Matemáticas como en Física. En xeral, todo espazo homoxéneo pódese identificar cun espazo cociente de dous grupos de Lie, o que permite que moitas das súas propiedades xeométricas se poidan estudar a partir das álxebras de Lie destes dous grupos. Á súa vez, se o espazo homoxéneo ten dimensión catro e está dotado dunha métrica riemanniana é coñecido que ha ser necesariamente un grupo de Lie ou un espazo localmente simétrico. Nesta memoria faremos uso da clasificación obtida por G. P. Ovando das álxebras de Lie de dimensión catro admitindo unha estrutura Kähler, isto é, unha estrutura case complexa paralela respecto da conexión de Levi Civita, para obter unha caracterización dos espazos homoxéneos Kähler riemannianos de dimensión catro.


  • Formato: PDF
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema