1 de 1 copias disponibles

A empresa como oferente tipo

por Miguéns Refojo, Vanessa

Libro
ISBN: 9788417595579

O tema nomeado Organización da Empresa proporcionará ó estudante coñecemento e habilidades referidos ás principais áreas funcionais da empresa, así como ós aspectos vinculados co desenvolvemento da empresa como organización. Como punto de partida definirase o concepto de empresa así como os tipos nos que se pode clasificar, ademais de definir os factores, compoñentes e funcións que desempeña. En segundo lugar, enmarcarase a empresa na economía, de modo que se analice tanto o funcionamento interno da empresa como as súas relacións con outras empresas e institucións dentro dunha economía de mercado. Por último, verase a importancia do márketing e das relacións comerciais da empresa, así como a configuración dunha planificación estratéxica. Deste modo, o estudante recibirá unha visión global dos aspectos máis importantes a ter en conta referidos á empresa e á súa organización.


  • Formato: PDF

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

O tema nomeado Organización da Empresa proporcionará ó estudante coñecemento e habilidades referidos ás principais áreas funcionais da empresa, así como ós aspectos vinculados co desenvolvemento da empresa como organización. Como punto de partida definirase o concepto de empresa así como os tipos nos que se pode clasificar, ademais de definir os factores, compoñentes e funcións que desempeña. En segundo lugar, enmarcarase a empresa na economía, de modo que se analice tanto o funcionamento interno da empresa como as súas relacións con outras empresas e institucións dentro dunha economía de mercado. Por último, verase a importancia do márketing e das relacións comerciais da empresa, así como a configuración dunha planificación estratéxica. Deste modo, o estudante recibirá unha visión global dos aspectos máis importantes a ter en conta referidos á empresa e á súa organización.


  • Formato: PDF
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema