1 de 1 copias disponibles

Contabilidade da empresa

por Miguéns Refojo, Vanessa

Libro
ISBN: 9788418445361

A presente unidade didáctica trata de introducir os estudantes nos conceptos relativos á contabilidade da empresa, que é entendida como un sistema de información que, a través dunha técnica contable, permite rexistrar dun modo ordenado e regulado as operacións levadas a cabo polas empresas, así como coñecer o seu estado económico e patrimonial. Tómase a lexislación correspondente ó Plan Xeral de Contabilidade como punto de partida para desenvolver o tema. Por outra banda, preséntanse os documentos asociados á contabilidade (o balance de situación e a conta de perdas e ganancias —PeG—), así como a súa utilidade e a información que conteñen; e ensínase ós estudantes cómo elaborar e interpretar ditos documentos a través de exercicios prácticos. Os estudantes deben coñecer a técnica contable e os principais documentos que lle permitan comprender e interpretar as contas anuais. Para rematar o contido da unidade exponse a información relativa á análise económica da empresa.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

A presente unidade didáctica trata de introducir os estudantes nos conceptos relativos á contabilidade da empresa, que é entendida como un sistema de información que, a través dunha técnica contable, permite rexistrar dun modo ordenado e regulado as operacións levadas a cabo polas empresas, así como coñecer o seu estado económico e patrimonial. Tómase a lexislación correspondente ó Plan Xeral de Contabilidade como punto de partida para desenvolver o tema. Por outra banda, preséntanse os documentos asociados á contabilidade (o balance de situación e a conta de perdas e ganancias —PeG—), así como a súa utilidade e a información que conteñen; e ensínase ós estudantes cómo elaborar e interpretar ditos documentos a través de exercicios prácticos. Os estudantes deben coñecer a técnica contable e os principais documentos que lle permitan comprender e interpretar as contas anuais. Para rematar o contido da unidade exponse a información relativa á análise económica da empresa.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 1 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema