Mostrando 1 - 18 de 18 Para Buscar: '" Arte e Humanidades"', tiempo de consulta: 0.06s
"Os traballos que integran este volume constitúen unha mostra significativa das achegas actuais da lingüística de corpus no ámbito hispánico. A primeira parte está dedicada á análise de..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"No campo da reflexión filosófica a concepción patriarcal do ser humano implicou unha visión nesgada do que somos como humanos, do que son a realidade e o coñecemento. Sinálase o papel que..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Achegamento ao fenómeno da inmigración en Galicia e en España dende unha mirada múltiple (o dereito, a socioloxía, a economía, a lingüística...). O libro componse de sete contribucións que..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"A tradicional falta de incorporación da perspectiva de xénero no estudo da historia supuxo unha mirada nesgada ao pasado, centrada en experiencias e iniciativas protagonizadas por homes e que..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Esta publicación contén os sete relatos finalistas do III Concurso de Relatos Curtos contra a Violencia de Xénero, dirixido ao noso alumnado. Esta terceira edición está financiada con fondos..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Ampliación e revisión do libro que o autor publicou en 1975 co título de La originalidad novelística de Delibes («Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela», núm. 33),..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"No ámbito da filoloxía e da lingüística o xénero traballouse case unica­mente desde unha perspectiva gramatical, sen ter en conta que as relacións entre o código (sistema lingüís­tico) e..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Na actualidade, nin a produ­ción artística das mulleres nin a historia da arte feminista forman parte da maioría dos currículos académicos e plans de estudos de historia da arte, se non é..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"O 6 e 7 de maio de 2014 preséntase o proxecto MIGRA no marco das xornadas celebradas no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, nas que participaron membros do propio equipo,..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Un dos obxectivos deste estudo é ofrecer unha aproximación plural que contribúa a mellorar a comprensión da interdependencia que existe entre varios sistemas representativos, tradicionais e..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"¿Que lleva a alguien a inmolarse en la calle? ¿Qué situación extrema incita a un joven a quemarse vivo y a usu conciudadanos a manifestarse para exigir que los gobernantes se marchen? ¿Por..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"A presente unidade didáctica está dedicada á aprendizaxe de técnicas de escritura en inglés como lingua estranxeira, particularmente no relativo á escritura de ensaios discursivos. Forma..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Mediante la selección de un pequeño grupo de obras, se muestra la representación artística de algunas de las enfermedades infecciosas más importantes que han azotado a la humanidad a lo largo..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Publicación dixital que recolle os resumos das comunicacións e pósters presentados na IV Xornada DivulgaTerra de divulgación científica, que tivo lugar no campus de Lugo en novembro de..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Volume que resume as intervencións orais do DivulgaTerra 2020, un evento de divulgación científica que quere poñer en valor o traballo investigador que se fai no Campus de Lugo e reivindicar o..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"O interese mostrado por José Ángel Valente cara aos formatos literarios que se inclúen baixo a denominación de «xéneros do eu», «cartas, diarios, memorias, confesións e autobiografías»,..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...
"Os días 24 e 25 de novembro de 2017 tivo lugar, no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), o seminario Novas Narrativas na Historia da Arte Contemporánea, un lugar de encontro pensado para..."
Materias: ...Arte e Humanidades art...