Mostrando 1 - 13 de 13 Para Buscar: '" Linguistics"', tiempo de consulta: 0.03s
"A presente unidade didáctica (UD), titulada Introdución á psicolingüística: obxecto de estudo, métodos e principais debates, aborda os contidos iniciais da materia Cognición e Procesos..."
Materias: ...Linguistics ling...
"A unidade didáctica Análise contrastiva das relacións espaciais alemán-español forma parte da materia Lingüística contrastiva alemá, impartida no primeiro semestre do 3° curso do Grao en..."
Materias: ...Linguistics ling...
"A presente unidade didáctica (UD), dedicada ao estudo da Pragmática, forma parte da materia Gramática e discurso en lingua inglesa, materia obrigatoria de 6 créditos ECTS impartida no 4º curso..."
Materias: ...Linguistics ling...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788417595623
"A presente unidade didáctica está dedicada á aprendizaxe de técnicas de escritura en inglés como lingua estranxeira, particularmente no relativo á escritura de cartas. Forma parte da materia..."
Materias: ...Linguistics ling...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788417595630
"A presente unidade didáctica está dedicada á aprendizaxe-ensinanza da lectura en inglés como lingua estranxeira. Forma parte da materia Inglés: Comprensión e expresión escrita (G3141455),..."
Materias: ...Linguistics ling...
"Psicolingüística e Neurolingüística. A linguaxe como función neuropsicolóxica consti­túe a primeira unidade didáctica de Psicolingüística. Esta materia consta de 6 créditos ECTS e..."
Materias: ...Linguistics ling...
"This volume contains twenty-one peer-reviewed studies on Spanish language variation compiled as a tribute to Carmen Silva-Corvalán on the occasion of her retirement at the University of Southern..."
Materias: ...Linguistics ling...
"A presente unidade didáctica, dedicada ao estudo das variedades intranacionais e internacionais da lingua inglesa, forma parte da materia Variedades do Inglés (G5061345), materia opcional de 6..."
Materias: ...Linguistics ling...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788418445316
"Este volume monográfico está formado por unha serie de traballos que presentan varias iniciativas actuais (atlas, bases de datos, proxectos de investigación) nas que o estudo da variación..."
Materias: ...Linguistics ling...
"Glosario trilingüe (galego-español-inglés) que compila os nomes arredor de 1000 conceptos do ámbito da logopedia e a audioloxía, especialmente trastornos da voz, da linguaxe, da fala e da..."
Materias: ...Linguistics ling...
"Este volume temático recolle parte dos traballos presentados durante o XXIX Congreso Internacional da Asociación para o Ensino de Español como Lingua Estranxeira (ASELE), celebra­do en Santiago..."
Materias: ...Linguistics ling...
"O libro trata o estilo directo como unha construción formada por dous membros, cada un dos cales pertence a falantes e momentos discursivos diferentes, nos que un retoma as..."
Materias: ...Linguistics ling...