Mostrando 1 - 20 de 21 Para Buscar: '"Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico"', tiempo de consulta: 0.12s
"No ámbito da filoloxía e da lingüística o xénero traballouse case unica­mente desde unha perspectiva gramatical, sen ter en conta que as relacións entre o código (sistema lingüís­tico) e..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788417595876
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Os traballos que integran este volume constitúen unha mostra significativa das achegas actuais da lingüística de corpus no ámbito hispánico. A primeira parte está dedicada á análise de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"No campo da reflexión filosófica a concepción patriarcal do ser humano implicou unha visión nesgada do que somos como humanos, do que son a realidade e o coñecemento. Sinálase o papel que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"This thesis has two main parts. The first one is devoted to show that, for any infinite connected (repetitive) graph X with finite maximum vertex degree D, there exists a (repetitive)..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Este volume contén os resumos dos relatorios, pósters e obradoiros presentados ao III Congreso Internacional sobre Fútbol, Fútbol Sala y Psicología celebrado na Facultade de Psicoloxía da..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Unha parte importante dos estudos tradicionais no ámbito da psicoloxía foron levados a cabo sobre mostras con pouca representación das mulle­res, cando despois xeneralizaron os resultados..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788418445033
Hay otras versiones de este bibliográfico:
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Carlos López García-Picos naceu en Betanzos en 1922 e exilouse na Arxentina trala Guerra Civil. Durante toda a súa vida amosou un compromiso constante coa colectividade galega, que se reflexa en..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Einstein manifolds, being critical for the Hilbert-Einstein functional, are central in Riemannian Geometry and Mathematical Physics. A strategy to construct Einstein metrics consists on deforming a..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Velaquí unha indagación filosófica practicada na obra prima de Eduardo Pondal Queixumes dos pinos (A Coruña, 1886), incidindo en temas novos, non tratados, ou en cuestións debatidas, mais..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A socioloxía a miúdo construíu unha cosmovisión do mundo en masculino que leva consigo unha interpretación da realidade social eminentemente nesgada. No que respecta á economía tradicional..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Na actualidade, nin a produ­ción artística das mulleres nin a historia da arte feminista forman parte da maioría dos currículos académicos e plans de estudos de historia da arte, se non é..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
"En España as mulleres son maioría entre o alumnado universitario, mais seguen a resultar unha minoría nas carreiras científico-técnicas. En campos masculinizados, unha estratexia chave é..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Existe contradición entre a feminización crecente dos estudos de educación e a aínda escasa atención aos indicadores de desigualdade na práctica da educación e da pedagoxía por parte do..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Publicación dixital que recolle os resumos das comunicacións e pósters presentados na IV Xornada DivulgaTerra de divulgación científica, que tivo lugar no campus de Lugo en novembro de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A implementación da perspectiva de xénero nos estudos universitarios en dereito e criminoloxía, tanto na docencia e a transferencia de coñece­mentos como na investigación, implica debuxar de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
"A tradicional falta de incorporación da perspectiva de xénero no estudo da historia supuxo unha mirada nesgada ao pasado, centrada en experiencias e iniciativas protagonizadas por homes e que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Nas ciencias da saúde, a pesar de que os conceptos de sexo e xénero aluden a realidades diferentes, con frecuencia son confundidos e intercam­biados na literatura científica. Ademais, algunhas..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Obstáculos de tipo socioeconómico, a ausencia de modelos femininos e a presenza de representacións sociais estereotipadas dificultan o aumento da presenza de mulleres no ensino en tecnoloxía e..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Discurso inaugural lido na solemne apertura do curso académico 2020-2021"
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...