Mostrando 61 - 80 de 245 Para Buscar: '"Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico"', tiempo de consulta: 1.85s
Filtros
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A materia Historia da Arte Galega Antiga e Medieval (G5011421, Grao en Historia da Arte, Materia Ordinaria Grao RD 1393/2007), posúe o carácter de obrigatoria e ten que ser cursada no último ano..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A presente unidade didáctica enmárcase no programa da materia Dereito de Obrigacións e Responsabilidade Civil, materia que forma parte do segundo curso do Grao en Dereito. O seu programa..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas...."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"El análisis topológico de datos y de estructuras complejas con un alto número de unidades interdependientes se ha convertido en una de las ramas más activas de las matemáticas. Las..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica denominada «A análise do mercado turístico» forma parte da materia «Impacto Económico do Turismo Urbano» que se imparte no primeiro semestre, dentro do máster..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"El objetivo de este trabajo es el estudio de la categoría LS en el marco de la teoría de foliaciones. La categoría LS de un espacio topológico fue introducida por L. Lusternik y L. Schnirelmann..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"This guide is the result of team research work that has organized the effective and continued collaboration of six Spanish universities ―University of A Coruña, Complutense University of Madrid,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"In order to study Riemannian manifolds, certain geometrical objects naturally associated to the structure of the manifold (M; g) itself are broadly used. As an instance of such geometrical objects,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"O obxectivo principal deste traballo é caracterizar as variedades homoxéneas de dimensión 3 facendo uso do operador de Ricci de cada unha delas, ou equivalentemente, das curvaturas de Ricci de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica está dedicada ao estudo dos“Sistemas de protección do sistema nervioso central (meninxes, líquido cefalorraquídeo e barreira hematoencefálica)”.Inclúese dentro da..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"No campo da reflexión filosófica a concepción patriarcal do ser humano implicou unha visión nesgada do que somos como humanos, do que son a realidade e o coñecemento. Sinálase o papel que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Mediante la selección de un pequeño grupo de obras, se muestra la representación artística de algunas de las enfermedades infecciosas más importantes que han azotado a la humanidad a lo largo..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"This thesis has two main parts. The first one is devoted to show that, for any infinite connected (repetitive) graph X with finite maximum vertex degree D, there exists a (repetitive)..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Isothermal coordinate systems in Riemannian surfaces are generalized in a natural way by locally conformally flat manifolds. Although there is not a complete classification of this sort of..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Es bien conocido que las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son la base de la mecánica clásica, pueden ser obtenidas a partir del principio variacional de Hamilton. Dicha formulación..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...