Mostrando 141 - 160 de 245 Para Buscar: '"Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico"', tiempo de consulta: 0.07s
Filtros
"Una foliación es una descomposición de una variedad en subvariedades conexas, llamadas hojas, que están dispuestas localmente como las hojas de un libro, pero cuyo topología y comportamiento..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"En este trabajo analizamos la ecuación conforme Einstein para los espacios pseudo-riemannianos homogéneos no  reductivos de dimensión 4. Determinamos explícitamente qué variedades..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"This volume contains the abstracts of the lectures given at the 19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2016), held in Santiago de Compostela on 13-17th June 2016."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A unidade didáctica está dedicada ao estudo da «Vascularización do Sistema Nervioso Central (SNC)». Inclúese dentro da materia obrigatoria Neuroanatomía, que se imparte no primeiro semestre..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Unidade didáctica para a materia Química Analítica I do Grao en Química. Esta unidade didáctica trata o tema de erros, avaliación de erros, calibración, validación e..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A presente unidade didáctica forma parte da materia «Estados contables», que se imparte no primeiro cuadrimestre do 3º curso do Grado de Administración e Dirección de Empresas.A contabilidade..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"O interese mostrado por José Ángel Valente cara aos formatos literarios que se inclúen baixo a denominación de «xéneros do eu», «cartas, diarios, memorias, confesións e autobiografías»,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"O obxectivo desta unidade didáctica é analizar, dende o punto de vista económico, os bens de información coma bens con características distintas doutro tipo de bens coma os coches, a roupa ou..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica forma parte da programación da materia optativa Transporte e Territorio, do terceiro curso do Grao en Enxeñaría Civil. Nela abórdanse as particularidades do transporte..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"The notion of curvature played a basic role in the development of geometry since the XIX century with the initial work of many mathematicians, among them Gauss and Riemann. Even though the..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Una estructura doblemente casi-hermítica (g, J, J_) es un par de estructuras casicomplejas conmutativas (JJ_ = J_J) junto con una métrica adaptada sobre una variedad dada. Estas estructuras,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"La categor´ıa de Lusternik y Schnirelmann de un espacio topol´ogico X es el menor entero n tal que X  puede ser recubierto por n + 1 abiertos contr´actiles en X (abiertos categ´oricos). El..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A empresa non é un ente estático e, polo tanto, a súa propia estrutura pode experimentar alteracións significativas ao longo do tempo. Así, unha sociedade mercantil pode levar a cabo un..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Esta unidade didáctica denomínase «Recursos do sistema económico mundial» e forma parte da materia Estrutura Económica Mundial I, que se imparte no primeiro curso do Grao en Economía...."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"The investigation of rigidity phenomena is a central and broad topic in pseudo-Riemannian geometry. Rigidity results may appear at the metric level, like splitting theorems, or at the topological..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"A materia Facenda Pública: Ingresos e Gastos se enmarca no bloque formativo relativo ao estudo do sector público, no Grao de Economía. A materia está destinada aos alumnos do Grao en Economía..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...