Mostrando 1 - 20 de 21 Para Buscar: '"Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico"', tiempo de consulta: 0.12s
Filtros
"No ámbito da filoloxía e da lingüística o xénero traballouse case unica­mente desde unha perspectiva gramatical, sen ter en conta que as relacións entre o código (sistema lingüís­tico) e..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788417595876
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Os traballos que integran este volume constitúen unha mostra significativa das achegas actuais da lingüística de corpus no ámbito hispánico. A primeira parte está dedicada á análise de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"No campo da reflexión filosófica a concepción patriarcal do ser humano implicou unha visión nesgada do que somos como humanos, do que son a realidade e o coñecemento. Sinálase o papel que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Mediante la selección de un pequeño grupo de obras, se muestra la representación artística de algunas de las enfermedades infecciosas más importantes que han azotado a la humanidad a lo largo..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Na actualidade, nin a produ­ción artística das mulleres nin a historia da arte feminista forman parte da maioría dos currículos académicos e plans de estudos de historia da arte, se non é..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"O interese mostrado por José Ángel Valente cara aos formatos literarios que se inclúen baixo a denominación de «xéneros do eu», «cartas, diarios, memorias, confesións e autobiografías»,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"O 6 e 7 de maio de 2014 preséntase o proxecto MIGRA no marco das xornadas celebradas no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, nas que participaron membros do propio equipo,..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Un dos obxectivos deste estudo é ofrecer unha aproximación plural que contribúa a mellorar a comprensión da interdependencia que existe entre varios sistemas representativos, tradicionais e..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Achegamento ao fenómeno da inmigración en Galicia e en España dende unha mirada múltiple (o dereito, a socioloxía, a economía, a lingüística...). O libro componse de sete contribucións que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Publicación dixital que recolle os resumos das comunicacións e pósters presentados na IV Xornada DivulgaTerra de divulgación científica, que tivo lugar no campus de Lugo en novembro de..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"¿Que lleva a alguien a inmolarse en la calle? ¿Qué situación extrema incita a un joven a quemarse vivo y a usu conciudadanos a manifestarse para exigir que los gobernantes se marchen? ¿Por..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
"A tradicional falta de incorporación da perspectiva de xénero no estudo da historia supuxo unha mirada nesgada ao pasado, centrada en experiencias e iniciativas protagonizadas por homes e que..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
Libro
Recurso en línea
ISBN: 9788498878103
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"This manual provides both intermediate and advanced level students of English as a Foreign Language with further knowledge and practice so as to make them improve their spelling skills. The book is..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"No presente traballo pretendemos achegarnos aos topónimos galegos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá. A escolla destas catro terminacións ten a súa razón de ser no enfoque desde o cal queremos..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"El origen de este volumen está vinculado a la conmemoración en 2006 del veinticinco aniversario de este centro compostelano. “Cuando comenzamos a investigar en los archivos con motivo del..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"No contexto do interese historiográfico polos estudos do xénero, que xurdiu nos anos setenta do pasado século, o auxe da investigación sobre o papel das mulleres apenas tivo en conta a..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"En maio do 2018, a Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela acolleu o simposio «Cidadanía e Identidade. Expre­sións políticas, económicas e culturais no século..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"Construída sobre a fusión de culturas diversas, Europa foi elaborando, a partir da Idade Media, unha identidade alimentaria e gastronómica extremadamente rica e multiforme. De feito, parte..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...
"La presente publicación recoge una selección de los Trabajos Fin de Máster realizados en el contexto de la segunda edición del Máster Universitario en Gestión sostenible de la Tierra y del..."
...Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico...