1 de 1 copias disponibles

Disolución e liquidación

por Vivel Búa, María Milagros

Libro
ISBN: 9788415876410

A constitución dunha empresa realízase, en termos xerais, cunha motivación temporal indefinida, aínda que poden xerarse acontecementos de diversa natureza que provoquen a súa extinción dende un punto de vista xurídico e económico. Este tema analiza a disolución dunha sociedade mercantil, a cal supón o primeiro paso cara á súa desaparición dado que constitúe un acto xurídico indispensable para iniciar o proceso legal da extinción. Deste xeito, tras disolverse legalmente a sociedade, iníciase un proceso de liquidación que, polo xeral, consome un período temporal extenso e caracterízase pola súa complexidade. Esta fase ten por obxectivo liquidar todo o activo da empresa para xerar unha liquidez suficiente coa cal cancelar todo o endebedamento social, e, no caso de que existan recursos sobrantes, repartir o excedente entre os socios - propietarios da empresa. En consecuencia, finalizado este proceso de liquidación, prodúcese a extinción da sociedade. Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Contabilidade Financeira II correspondente ao 3º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas. Céntrase na análise da contabilización da disolución e liquidación nunha sociedade mercantil, en particular, anónima. Os contidos desta unidade están suxeitos á contabilidade de sociedades, e complementan outros temas que constitúen o programa da materia. Deste xeito, este eido da contabilidade supón a aplicación das normas estudadas na contabilidade financeira á realidade empresarial e, concretamente, operativa das sociedades mercantís. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 7 horas distribuídas en 3 horas de sesión expositiva e 4 horas de sesión interactiva.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 624 Kb.

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema

A constitución dunha empresa realízase, en termos xerais, cunha motivación temporal indefinida, aínda que poden xerarse acontecementos de diversa natureza que provoquen a súa extinción dende un punto de vista xurídico e económico. Este tema analiza a disolución dunha sociedade mercantil, a cal supón o primeiro paso cara á súa desaparición dado que constitúe un acto xurídico indispensable para iniciar o proceso legal da extinción. Deste xeito, tras disolverse legalmente a sociedade, iníciase un proceso de liquidación que, polo xeral, consome un período temporal extenso e caracterízase pola súa complexidade. Esta fase ten por obxectivo liquidar todo o activo da empresa para xerar unha liquidez suficiente coa cal cancelar todo o endebedamento social, e, no caso de que existan recursos sobrantes, repartir o excedente entre os socios - propietarios da empresa. En consecuencia, finalizado este proceso de liquidación, prodúcese a extinción da sociedade. Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Contabilidade Financeira II correspondente ao 3º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas. Céntrase na análise da contabilización da disolución e liquidación nunha sociedade mercantil, en particular, anónima. Os contidos desta unidade están suxeitos á contabilidade de sociedades, e complementan outros temas que constitúen o programa da materia. Deste xeito, este eido da contabilidade supón a aplicación das normas estudadas na contabilidade financeira á realidade empresarial e, concretamente, operativa das sociedades mercantís. A unidade está deseñada para ser desenvolvida en 7 horas distribuídas en 3 horas de sesión expositiva e 4 horas de sesión interactiva.


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 624 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema